УСЛОВИЯ

Достъпът до настоящия уебсайт, движението в него и използването му са обвързани с приемане на долупосочените условия от страна на потребителя. Следователно при движение в уебсайта и използване на неговите функции, към потребителя автоматично се прилагат следните условия.

Уебсайт

Настоящият уебсайт предоставя информация за предлаганите от Емпорио Олеодинамико Срл продукти, както и възможност да поискате информация директно от дружеството. Техническите данни и характеристиките на отделните продукти в уебсайта служат единствено за насока и могат да подлежат на промяна и актуализация.
Емпорио Олеодинамико Срл не носи отговорност за използването на продаваните от него продукти от страна на крайния потребител.

Ограничения относно ползването

Съдържанието на настоящия уебсайт (напр. всички данни, документация, техническо съдържание, изображения, графики и др.) е собственост на Емпорио Олеодинамико Срл и е защитено с авторско право. Всички права са запазени.
Съдържанието на уебсайта не може да бъде променяно, копирано, възпроизвеждано, изтегляно, прехвърляно, публикувано, разпространявано или използвано по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Емпорио Олеодинамико Срл.
Свободно разглеждане, изтегляне и отпечатване на съдържанието на настоящия уебсайт се разрешава единствено за лично ползване. Всяко неразрешено използване на информацията за търговски цели подлежи на санкциониране.

Ограничена отговорност

Емпорио Олеодинамико Срл полага обичайнa грижa настоящият уебсайт да включва единствено точна, пълна и актуална информация. Въпреки това Дружеството не носи отговорност за евентуални проблеми или щети, които може възникнат от грешки или пропуски в точността или изчерпателността на публикуваните в уебсайта материали. Публикуваната информация в уебсайта може да бъде обновявана и/или променяна без предварително известие. Осъществяването на достъп до уебсайта, движението в него и използването му са отговорност изцяло на потребителя.
Емпорио Олеодинамико Срл, както и третите страни, участващи в създаването и изработването на уебсайта, не могат да бъдат държани под отговорност за каквито и да било последствия и/или щети, произтичащи пряко или косвено от осъществяването на достъп до уебсайта, движението в него и използването му. Изрично се забранява на потребителите да въвеждат в настоящия уебсайт информация и/или материали с обидно, нецензурно, невярно, неблагоприлично, порнографско съдържание или всякакво друго съдържание, неразрешено от закона. Емпорио Олеодинамико Срл не поема никаква отговорност във връзка с евентуална информация и/или материали със споменатото съдържание, въведени в настоящия уебсайт от трети страни.
Емпорио Олеодинамико Срл не може да гарантира на своите потребители, че уебсайтът ще работи постоянно, без прекъсвания, грешки или неизправности, дължащи се на връзката с интернет, и не носи отговорност за временни прекъсвания, дължащи се на интернет технологиите или необходимостта от актуализиране на уебсайта от компетентни технически лица.
Лицата, осъществяващи достъп до уебсайта, са задължени да си осигурят съответната антивирусна защита и защитна стена и освобождават Емпорио Олеодинамико Срл от всякаква отговорност за евентуални щети, причинени от вируси. Освен това освобождават Емпорио Олеодинамико Срл и от всякаква отговорност, дължаща се на увредени файлове, грешки, пропуски, прекъсване на услугата, премахване на съдържание, проблеми, свързани с мрежата, доставчика или телефонната/електронната връзка, неоторизиран достъп, фалшифициране на данни, нефункциониране и/или неизправност на електронните устройства на самия потребител.

Връзки към други уебсайтове

Емпорио Олеодинамико Срл не носи отговорност по отношение на съдържанието на други уебсайтове, към които са поместени линкове в настоящия уебсайт. Емпорио Олеодинамико Срл не проверява и не извършва дейности по контрол на такива уебсайтове и на тяхното съдържание, и следователно не може да бъде държано под отговорност за съдържанието им и възприетите от тях правила включително по отношение на защитата на личните данни на потребителя и тяхната обработка по време на разглеждането на страниците.

Защита на личните данни

За информация относно начините и целите, за които се събират и използват вашите лични данни, моля прочетете внимателно информацията относно обработката на личните данни, публикувана в настоящия уебсайт.

„Бисквитки” (Cookies)

Уебсайтът използва „бисквитки”, чиято цел е да проследяват движението на потребителя в уебсайта. Настоящият уебсайт изисква да приемете бисквитките единствено с цел визуализиране на горепосочената информация. В случай че предпочита, потребителят може да настрои своя уеб браузър така, че да може да избира дали да отказва или приема бисквитки.

Промени и актуализации

Емпорио Олеодинамико Срл може частично или изцяло да изменя или актуализира настоящите Условия на ползване. Измененията и актуализациите на Условията на ползване стават обвързващи при публикуването им в настоящия раздел на уебсайта. Поради това ви молим периодично да посещавате този раздел, за да се информирате за актуалните условия на www.emporiooleodinamico.com

Законодателство и юрисдикция

При възникване на евентуални противоречия във връзка с осъществяването на достъп до уебсайта, движението в него или използването му, потребителят се съгласява с юрисдикцията на Италия, прилагането на италианското законодателство, действащо към момента на спора, и независимо от неговото седалище и адрес на управление - с изключителната компетентност на Съда на гр. Форли, Италия.